Echipa managerială

Administrația    IP  Școala primară nr.101, com. Băcioi  la   01.09.2020

Nr

d./o

Numele, prenumele Funcţia Data numirii în funcție Modalitatea de numire în funcție

(concurs, contract individual de muncă pe durată determinată,  nedeterminată)

Telefon

serviciu

Adresa electronică
1. Secrieru Lilia Director 24.- 06.2010 concurs 022383280

022382949

sc.primara101@gmail.com

selylya@mail.ru

2. Donciu Aurica Director adjunct instruire 01.09.2010 contract individual de muncă pe durată nedeterminată 022383280 donciuaur@mail.ru
3. Cîrlan Veronica Director adjunct educație 15.08.2012 contract individual de muncă pe durată  nedeterminată 022383280 cirlan70@mail.ru
4. Roman Nadejda Director adjunct

 gospodărie

01.09.2017 contract individual de muncă pe durată  nedeterminată 022383280 nadejda.roman62@mail.ru