Misiune-Viziune

VIZIUNEA și MISIUNEA Instituției Publice Școala primară nr.101

           Viziunea  Instituției Publice Școala primară nr.101 este ,,Educație de valoare-educație pentru valori’’ 

           Misiunea Instituției Publice Școala primară nr.101  Dezvoltarea  fiecărui  elev  la  potențialul  său  maxim , punem  accentul  pe  dezvoltarea  valorilor  promovate  prin  filosofia  educațională  a  școlii  și a competențelor cheie  care  îi  permit  inserția  socială  și  învățarea  pe  tot  parcursul  vieții”.

            Problema asupra căreia va lucra colectivul profesoral: Aplicarea mijloacelor moderne de predare-învățare-evaluare în scopul asigurării calității procesului educațional.

Astfel, se va pune accentul pe:

  • Dotarea sălilor de clase cu mobilier adecvat, suport didactic și mijloace tehnice moderne;
  • Îmbunătăţirea managementului la nivelde clasă şi şcoală, vizând antrenarea tuturor elementelor care participă la eficientizarea procesului educațional;
  • Crearea unui climat democratic şi creativ de dezvoltare pentru fiecare actor educațional (profesor, elev, părinte);
  • Accesul egal şi sporit la educaţie a tuturor elevilor;
  • Ridicarea standardului demersului didactic, transformarea învăţământului în unul euristic, formativ și nonformal.
  • Promovarea unui sistem modern de predare-învățare-evaluare.
  • Încurajarea competiţiei, ridicarea nivelului de pregătire față de activitatea didactică în scopul obţinerii de performanţe în învăţare a elevilor,.
  • Asigurarea educaţiei de bază pentru toate categoriile de elevi/ persoane; formarea competenţelor cheie.